Jste zde: Úvodní strana > Národní orgán uveřejnil 2. vydání ...

Národní orgán uveřejnil 2. vydání Příručky pro české žadatele

26.02.2009: Dne 11. července 2008 bylo publikováno druhé vydání Příručky pro české žadatele programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013. Toto vydání je platné pro projektové žádosti předkládané k projednání na zasedání Monitorovacího výboru v únoru 2009.

Dne 11. července bylo na stránkách Programu publikováno druhé, aktualizované vydání Příručky pro české žadatele. Druhé vydání je platné pro projektové žádosti, které budou předloženy k projednání na zasedání Monitorovacího výboru v únoru 2009. Aktuální znění Příručky pro české žadatele je k dispozici v sekci Dokumenty.

Žádosti jsou přijímány průběžně. Pro každé zasedání Monitorovacího výboru, který rozhoduje o přidělení podpory projektům, je stanoven indikativní termín, ve kterém by měla být projektová žádost doručena. Projektová žádost doručená do tohoto termínu v požadované kvalitě tak, aby nebylo nutné v průběhu její kontroly provádět žádná doplnění nebo úpravy, je projednána na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru. Bližsí informace o aktuálních termínech jsou zveřejňovány na stránkách Programu v sekci Výzvy.

Pro projekty předložené k projednání na zasedání Monitorovacího výboru dne 15. října 2008 je platné první vydání Příručky. To je k dispozici na stránkách Programu v sekci Archív.