Národní orgán uveřejnil 2. vydání Příručky pro české žadatele

26.2.2009

Dne 11. července 2008 bylo publikováno druhé vydání Příručky pro české žadatele programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013. Toto vydání je platné pro projektové žádosti předkládané k projednání na zasedání Monitorovacího výboru v únoru 2009.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena