Jste zde: Úvodní strana > Nová informační brožura programu ...

Nová informační brožura programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko „Bilance poločasu 2010“

22.12.2010: V prosinci 2010 byla vydána nová informační brožura „Bilance poločasu 2010“, která bilancuje realizaci programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 2007-2013 v jeho první polovině, tj. od roku 2007 do roku 2010. Všem, kteří se zajímají o česko-bavorskou přeshraniční spolupráci, brožura poskytuje základní informace o zaměření, struktuře a financování programu a především o jeho pokroku v první polovině programovacího období. Důležitou součástí publikace jsou příklady projektů, které ukazují šíři a pestrost programu Cíl 3 ČR – Bavorsko.
Informační brožura byla zpracována ve spolupráci Řídícího orgánu, Národního orgánu a Technického sekretariátu za výrazného přispění nositelů projektů, jejichž projekty jsou v publikaci představeny.

Brožura „Bilance poločasu 2010“ představuje program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko, jeho postavení v systému kohezní politiky EU a tématické zaměření, implementační strukturu, financování a především přináší zhodnocení pokroku programu v prvním „poločase“ jeho realizace. Možnosti programu a jeho konkrétní přínosy ilustruje osm ukázkových projektů, které pokrývají všechny oblasti podpory programu. Představeny jsou také oba euroregiony (Euroregion Šumava a Euregio Egrensis), které se podílejí na prohlubování a rozvoji přeshraniční spolupráce v česko-bavorském příhraničí.

Elektronická verze informační brožury je dostupná pod tímto článkem a v sekci Dokumenty. Publikaci v tištěné podobě můžete získat u Národního orgánu, na krajských úřadech Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a na Technickém sekretariátě v Bayreuthu. Spojení na uvedené subjekty najdete v sekci Kontakty.

Informační brožura Bilance poločasu 2010 byla vydána v rámci informačních a propagačních opatření Řídícího orgánu dle čl. 7, odst. 2, písm. b) Nařízení (ES) č. 1828/2006.

Soubory ke stažení