Nové vydání Příručky pro české příjemce dotace v programu Cíl 3 ČR – Bavorsko

17.6.2011

1. 7. 2011 vstupuje v platnost nové vydání Příručky pro české příjemce dotace, které zavádí důležité změny především v oblasti veřejných zakázek, povinné publicity a příjmů. Doporučujeme příjemcům, aby se s novou úpravou v dostatečném předstihu seznámili.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena