Jste zde: Úvodní strana > Nové vydání Příručky pro české příjemce ...

Nové vydání Příručky pro české příjemce dotace v programu Cíl 3 ČR – Bavorsko

17.06.2011: 1. 7. 2011 vstupuje v platnost nové vydání Příručky pro české příjemce dotace, které zavádí důležité změny především v oblasti veřejných zakázek, povinné publicity a příjmů. Doporučujeme příjemcům, aby se s novou úpravou v dostatečném předstihu seznámili.
V pátek 17. 6. bylo s předstihem zveřejněno nové (čtvrté) vydání Příručky pro české příjemce dotace, které bude od 1. 7. 2001 platné pro partnery projektů realizovaných v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Hlavní změny provedené v tomto vydání se týkají především následujících témat:

  • Výběr dodavatele, veřejné zakázky
  • Publicita
  • Projekty vytvářející příjmy
  • Předkládání Závěrečné zprávy o celém projektu na konci realizace
  • Kontrola udržitelnosti projektu
Zároveň byly aktualizovány některé přílohy, především příloha č. 5b (vzor Závěrečné zprávy o realizaci dílčí části projektu), příloha č. 9a (Soupiska výdajů) a příloha č. 12 ( vzor Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu), a byla doplněna nová příloha č. 6 (vzor Závěrečné zprávy o celém projektu).

Všechny provedené změny jsou vyznačeny v tabulce na konci příručky.

Doporučujeme příjemcům, aby se s předstihem seznámili především s novou úpravou v oblasti veřejných zakázek, neboť uvedené postupy jsou platné pro všechny zakázky realizované po 1. 7. 2011.

Původní (třetí) vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné do 30. 6. 2011. Všechna aktuální znění příruček a dalších dokumentů naleznete v sekci Dokumenty. Neaktuální verze dokumentů naleznete v sekci Archiv.