Jste zde: Úvodní strana > Nový termín pro předkládání žádostí o dotaci

Nový termín pro předkládání žádostí o dotaci

10.01.2013: Monitorovací výbor programu Cíl 3 Česká republika – Bavorsko rozhodl o termínu dalšího zasedání, na kterém se bude rozhodovat o žádostech o podporu projektů. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 15. března 2013.
Žádosti je možné předkládat průběžně a nejsou omezeny výzvami. Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční v červnu 2013. Projektové žádosti pro toto zasedání je třeba předložit nejpozději do pátku 15. března 2013. Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Žádosti se předkládají na příslušná místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Funkci míst zpracovávajících žádost plní v ČR příslušné krajské úřady dle místa realizace projektu a v Bavorsku příslušné zemské vlády. Spojení na uvedené subjekty naleznete v sekci Kontakty. Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele, která je umístěna v sekci Dokumenty.