Jste zde: Úvodní strana > Odmítnutí programu Přeshraniční ...

Odmítnutí programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko a jeho opětovné zaslání EK

26.02.2009: Dne 8. ledna 2007 zaslala Evropská komise dopisem své odmítavé stanovisko, v rámci kontroly přijatelnosti, k programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko pro období 2007—2013.

Důvodem bylo, že členský stát Německo neodpověděl EK na dopis ze 7. srpna 2006 ohledně finančních alokací. Z tohoto důvodu nebyl programový dokument ani zkoumán.

Proto byl programový dokument s chybějícími finančními alokacemi EK opětovně zaslán dne 10. ledna 2007, a to prostřednictvím systému SFC 2007. Nyní je program ze strany EK opětovně prověřován.