Jste zde: Úvodní strana > Přehled změn pravidel pro zadávání ...

Přehled změn pravidel pro zadávání veřejných zakázek

10.08.2012: Národní orgán programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 zveřejnil přehled všech dosavadních změn pravidel pro zadávání veřejných zakázek upravených Příručkou pro české příjemce dotace a jejími přílohami.
Jedná se o změny v kap. 4.2. Příručky pro české příjemce dotace a v její příloze č. 04a („Postupy“) a č. 04b („Doplňující výklad“). Pro každou změnu je v přehledu uveden počátek účinnosti nové úpravy a okruh projektů, resp. zakázek, na které se vztahuje.

Cílem dokumentu je usnadnit příjemcům orientaci v systému pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Přehled je k dispozici pod tímto článkem a v sekci Dokumenty.

Ing. Veronika Beranová
10.08.2012

Soubory ke stažení