Přehled změn pravidel pro zadávání veřejných zakázek

10.8.2012

Národní orgán programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 zveřejnil přehled všech dosavadních změn pravidel pro zadávání veřejných zakázek upravených Příručkou pro české příjemce dotace a jejími přílohami.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena