Jste zde: Úvodní strana > Příští zasedání Monitorovacího výboru se ...

Příští zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 15. 10. 2008

26.02.2009: Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční dne 15. října 2008. Indikativní termín pro předložení projektových žádostí je 9. července 2008. Rovněž bylo dohodnuto, že další zasedání se uskuteční na konci února 2009 s indikativním termínem pro předložení žádostí 5. listopadu 2008.

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko se uskuteční na základě rozhodnutí Řídícího orgánu a vzhledem k podzimním krajským volbám v České republice dne 15. října 2008 ve Svobodném státě Bavorsko. Indikativní termín pro předložení projektových žádostí je 9. července 2008.

Rovněž bylo dohodnuto, že další zasedání se uskuteční na konci února 2009 v České republice s indikativním termínem pro předložení žádostí 5. listopadu 2008.

Pozn.: Příjem žádostí je průběžný. Pro předkládání projektových žádostí platí, že pro každé zasedání Monitorovacího výboru, který rozhoduje o přidělení podpory, je stanoven indikativní termín, do kdy by měla být projektová žádost v požadované kvalitě doručena příslušným subjektům (kraji / zemské vládě a na Technický sekretariát). Standardně zpracovaná projektová žádost, která bude do tohoto termínu doručena a nebude nutné v průběhu její kontroly provádět žádná doplnění nebo úpravy, by měla být projednána na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru.