Příští zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 15. 10. 2008

26.2.2009

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční dne 15. října 2008. Indikativní termín pro předložení projektových žádostí je 9. července 2008. Rovněž bylo dohodnuto, že další zasedání se uskuteční na konci února 2009 s indikativním termínem pro předložení žádostí 5. listopadu 2008.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena