Proces uzavírání smluv v Programu Cíl 3 ČR - Bavorsko

26.2.2009

Po uveřejnění výsledků ze zasedání Monitorovacího výboru je vždy zahájen proces právního navazování prostředků (uzavírání smluv). U programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013 je tento systém dvouustupňový.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena