Jste zde: Úvodní strana > Programový dokument ČR-Bavorsko uznán ...

Programový dokument ČR-Bavorsko uznán přijatelným

26.02.2009: Dne 7. února 2007 byl Řídící orgán OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007—2013 oficiálně informován, přes monitorovací systém Evropské Komise SFC2007, že operační program byl uznán přijatelným.

Komise ale zároveň shledala některé otázky týkající se realizace programu a jeho finančního řízení v rozporu s ustanoveními ke společnému Řídícímu a kontrolnímu systému programu Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko. Za účelem projednat tyto záležitosti korektně proto přerušila 4 měsíční lhůtu pro přijetí operačního programu.