Jste zde: Úvodní strana > Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele

26.06.2009: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí pořádá seminář pro žadatele OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko a Česká republika - Rakousko
Seminář je určen žadatelům o dotaci z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Program semináře:

1) Úvod
2) Obecné informace o OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013
3) Nejčastější nedostatky v minulém kole předkládání žádostí - žádost, přílohy k žádosti
4) Proces administrace projektové žádosti po schválení Monitorovacím výborem
5) Diskuze a prostor pro dotazy

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je však nutné se na něj přihlásit, a to nejpozději do 25.6.2009 emailem na: jaksova@krajjihocesky.cz, případně telefonicky na: 386720330.