Jste zde: Úvodní strana > Seminář pro žadatele v Jihočeském kraji

Seminář pro žadatele v Jihočeském kraji

18.01.2010: V Českých Budějovicích proběhne dne 10. 2. 2010 seminář pro žadatele v programech přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko a Česká republika - Rakousko. Termín pro přihlášení na seminář, který organizuje Krajský úřad Jihočeského kraje, je 9. 2. 2010.
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských záležitostí pořádá seminář pro žadatele OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko a Česká republika – Rakousko. Seminář se koná 10. 2. 2010 od 9:00 na Krajském úřadu Jihočeského kraje v sále Zastupitelstva (č. dv. 2010).

Seminář je určen žadatelům o dotaci z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

Program semináře:

1) Úvod
2) Obecné informace o OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013
3) Žádost, přílohy k žádosti
4) Nejčastější nedostatky v minulém kole předkládání žádostí
5) Proces administrace projektové žádosti po schválení Monitorovacím výborem
6) Diskuze a prostor pro dotazy

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je však nutné se na něj přihlásit, a to nejpozději do 09. 2. 2010 emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz, nebo na kaplan@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 330 nebo 386 720 162.

Soubory ke stažení