Termín nejbližšího zasedání Monitorovacího výboru Programu Cíl 3 ČR - Bavorsko stanoven na 16. a 17.

8.9.2010

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, na kterém se bude rozhodovat o projektech, se uskuteční ve dnech 16. a 17. března 2011. Termín pro předložení projektových žádostí je 1. prosince 2010.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena