Jste zde: Úvodní strana > Termín nejbližšího zasedání ...

Termín nejbližšího zasedání Monitorovacího výboru Programu Cíl 3 ČR - Bavorsko stanoven na 16. a 17.

08.09.2010: Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, na kterém se bude rozhodovat o projektech, se uskuteční ve dnech 16. a 17. března 2011. Termín pro předložení projektových žádostí je 1. prosince 2010.
Příští zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, který bude rozhodovat o schválení předložených projektů, se uskuteční ve dnech 16. a 17. 3. 2011.

Žádosti je možné předkládat průběžně. Žadatelé, kteří chtějí, aby jejich projekt byl projednán na zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 16. a 17. 3. 2011, musí svou žádost předložit u příslušného místa zpracovávajícího žádost nejpozději do 1. 12. 2010. Upozorňuje se však na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů - především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Žádosti se překládají na tzv. místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát. Funkci míst zpracovávajících žádost plní v ČR příslušné krajské úřady a v Bavorsku zemské vlády. Spojení na příslušné subjekty naleznete v sekci Kontakty. Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele, která je umístěna v sekci Dokumenty.