Třetí vydání Příručky pro žadatele v programu Cíl 3 ČR - Bavorsko

26.2.2009

Dne 16. prosince 2008 bylo zveřejněno třetí vydání Příručky pro české žadatele v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena