Jste zde: Úvodní strana > Třetí vydání Příručky pro žadatele v ...

Třetí vydání Příručky pro žadatele v programu Cíl 3 ČR - Bavorsko

26.02.2009: Dne 16. prosince 2008 bylo zveřejněno třetí vydání Příručky pro české žadatele v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.

Pravidla stanovená třetím vydáním Příručky pro české žadatele jsou platná pro projektové žádosti předložené k projednání na 6. zasedání Monitorovacího výboru, které se uskuteční zhruba ve 2. polovině roku 2009. Aktuální znění příručky včetně všech příloh je k dispozici v sekci Dokumenty.

Pro projektové žádosti předložené k projednání na 5. zasedání Monitorovacího výboru v březnu 2009 je platné druhé vydání Příručky pro české žadatele, které je umístěno v sekci Archív.

Příručka pro české žadatele je určena všem zájemcům o podporu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko. Hlavní části příručky tvoří tyto tématické celky:

  • Informace o programu Cíl 3 ČR-BY
  • Základní pravidla realizace projektů
  • Příprava a odevzdání projektové žádosti
  • Přílohy předkládané s projektovou žádostí
  • Proces kontroly a hodnocení projektových žádostí

 

Úspěšným žadatelům, kteří získali dotaci z Programu, je určena Příručka pro české příjemce dotace (viz sekce Dokumenty). Tato příručka bude aktualizována 5. ledna 2009.