Jste zde: Úvodní strana > Upozornění pro příjemce dotace ze ...

Upozornění pro příjemce dotace ze státního rozpočtu

20.02.2013: Upozorňujeme české partnery, že v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vznikla některým příjemcům povinnost zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze státního rozpočtu.

Dle § 3 novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlech se tato povinnost týká územně samosprávných celků (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí ), veřejných výzkumných institucí a veřejných vysokých škol, pokud jsou příjemci dotace ze státního rozpočtu.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) byl novelizován zákonem č. 501/2012 Sb., který je dostupný na webu Ministerstva financí    .

Upozorňujeme, že poskytovatel dotace ze státního rozpočtu nebude po 1. dubnu 2013 moci zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu pro příjem dotace ze státního rozpočtu je třeba informovat příslušného kontrola na Centru pro regionální rozvoj. V souladu s Příručkou pro české příjemce dotace se kontrolorovi spolu s informací zasílá potvrzený formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR (příloha č. 3b příručky, příručka je dostupná v sekci Dokumenty).