Jste zde: Úvodní strana > V Domažlicích a v Sušici proběhnou ...

V Domažlicích a v Sušici proběhnou konzultace k připravovaným projektům programu přeshraniční spolup

04.02.2010: Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje zve na konzultace k připravovaným projektům OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, které proběhnou dne 10. 2. 2010 v Domažlicích a dne 11. 2. 2010 v Sušici.
Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje organizuje konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pro starosty obcí a ostatní žadatele z Plzeňského kraje. Smyslem konzultačních dnů bude především odpovídat na dotazy týkající se vhodnosti konkrétních záměrů projektů, jejich přípravy, způsobu předkládání apod.

Termíny a místa konání konzultačních dnů:

10. 2. 2010 - 10:00 Domažlice Městský úřad Domažlice, nám. Míru 1, 4.patro
11. 2. 2010 - 10:00 Sušice Městský úřad Sušice, Náměstí Svobody 1, přízemí

Projekty je možné konzultovat také každý pracovní den, vždy raději po telefonické dohodě, v sídle Odboru fondů a programů EU, Purkyňova ulice 27, Plzeň. Kontakty jsou uvedeny níže.

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, který bude rozhodovat o projektech, se bude konat 15. a 16. června 2010, přičemž budou projednávány projekty předložené nejpozději do 9. března 2010.

Bližší informace o OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko naleznete na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz / Fondy a programy EU    .

S případnými dotazy ke konzultacím se obracejte na Ing. Jana Přibáně, tf: 377 195 667,  email: jan.priban@plzensky-kraj.cz a Ing. Ladislavu Khaurovou, tf: 377 195 265, email: ladislava.khaurova@plzensky-kraj.cz.

Žádáme Vás o potvrzení účasti na jednom z navrhovaných termínů na email: ladislava.khaurova@plzensky-kraj.cz, a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů před konkrétním dnem.