Jste zde: Úvodní strana > Ve Zruči u Plzně proběhla informační ...

Ve Zruči u Plzně proběhla informační akce programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko

29.09.2009: V pátek 25. 9. 2009 proběhla ve Zruči u Plzně velká informační akce k propagaci programu přeshraniční spolupráce „Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013“ určeného k financování přeshraničních projektů, které mají přispět k rozvoji společného česko-bavorského příhraničí.
Zástupci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko se v pátek 25. 9. 2009 sešli u Plzně, aby prezentovali výsledky programu a možnosti, které nabízí česko-bavorskému příhraničnímu regionu. Řídící struktury programu, kterými jsou na bavorské straně Bavorské státní ministerstvo hospodářství a na české straně Ministerstvo pro místní rozvoj, představily program a informovaly o postupu programu v uplynulých letech. Také zástupci úspěšných projektů měli možnost představit své výsledky.

Jak uvedl zástupce Národního orgánu programu, od roku 2008, kdy byl program spuštěn, bylo celkem schváleno 114 česko-bavorských projektů spolupráce z oblastí jako je vzdělávání, kultura, cestovní ruch, doprava, životní prostředí a další v celkovém objemu přes 66,5 milionů euro. To znamená, že téměř 58 % ze 115,5 mil. euro, které jsou v letech 2007 – 2013 určeny na společný rozvoj česko-bavorského pohraničí,  našlo své příjemce. Pro většinu z těchto projektů již byly uzavřeny smlouvy o financování a 1,5 mil. euro již bylo příjemcům vyplaceno.

Pan Johannes Müller, starosta obce Furth im Wald, představil projekt Rozvoje turistické infrastruktury v oblasti Dračího jezera, jehož cílem je propojení ochrany přírody a cestovního ruchu na příkladu vybudování protipovodňového jezera, kde jsou věnovány samostatné zóny na rekreaci a cestovní ruch, které těsně navazují na hnízdiště vzácných ptáků a biokoridory. Okolí jezera, které se nachází na česko-bavorské hranici mezi obcí Furth im Wald a Domažlicemi, je zároveň propojeno hustou sítí cyklostezek na české i bavorské straně hranice.

Pan Gerald Prell představil projekt Česko-německé fotbalové školy pro děti z obou stran hranice. Jak řekl pan Prell, smyslem tohoto projektu je evropské vzdělávání prostřednictvím fotbalu. Děti z obou stran hranice se navzájem poznávají při společných fotbalových trénincích, jazykových kurzech i návštěvách v rodinách. Záběr projektu pokrývá celé česko-bavorské pohraničí, protože zapojuje děti od Českých Budějovic po Aš a od Pasova po Hof.

Program je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Fondu pro regionální rozvoj. Podporovány jsou projekty, na kterých se ve vzájemné spolupráci podílí partneři z České republiky a Bavorska. Podmínkou podpory je prokazatelný vliv na společný příhraniční prostor. Podpora z programu je zaměřená na oblast Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje v ČR a v Bavorsku na vybrané oblasti vládních okresů Horní Franky, Horní Falcko a Dolní Bavorsko. Žádosti o podporu mohou být předkládány na krajských úřadech a zemských vládních úřadech uvedených regionů. Kontakty a další informace jsou uvedeny na stránkách programu www.strukturalni-fondy.cz.