Jste zde: Úvodní strana > Výsledky 12. zasedání Monitorovacího výboru

Výsledky 12. zasedání Monitorovacího výboru

04.02.2013: Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 12. zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko, které se uskutečnilo 14. – 15. listopadu 2012 ve Františkových Lázních. Celkem bylo naplánováno 21 projektů s celkovou dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 4,6 mil. EUR.

Přehled všech podpořených projektových záměrů je k dispozici v sekci Schválené projekty. Partneři naplánovaných projektů budou v nejbližší době osloveni Centrem pro regionální rozvoj ČR s informacemi k postupu smluvního navázání dotace.

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční v červnu 2013. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 15. března 2013. Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Žádosti se předkládají na příslušná Místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Funkci míst zpracovávajících žádost plní v ČR příslušné krajské úřady dle místa realizace projektu a v Bavorsku příslušné zemské vlády. Spojení na uvedené subjekty naleznete v sekci Kontakty. Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele, která je umístěna v sekci Dokumenty.