Výsledky 12. zasedání Monitorovacího výboru

4.2.2013

Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 12. zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko, které se uskutečnilo 14. – 15. listopadu 2012 ve Františkových Lázních. Celkem bylo naplánováno 21 projektů s celkovou dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 4,6 mil. EUR.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena