Jste zde: Úvodní strana > Výsledky 14. zasedání Monitorovacího výboru

Výsledky 14. zasedání Monitorovacího výboru

15.01.2014: Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 14. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 19. a 20. listopadu 2013 v Železné Rudě. Celkem bylo naplánováno 17 projektů s přislíbenou dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2,8 mil. EUR.

Přehled všech podpořených projektových záměrů je k dispozici v sekci Schválené projekty. Partneři naplánovaných projektů budou v nejbližší době osloveni Centrem pro regionální rozvoj ČR s informacemi k postupu smluvního navázání dotace.

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 21. – 22. května 2014. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 5. března 2014. Upozorňujeme na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy. V programu aktuálně zbývají volné prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši cca 2,1 mil. EUR.

Žádosti se předkládají na příslušná Místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu, jež také poskytují podrobné informace o programu a aktuálním stavu volných finančních prostředků. Funkci míst zpracovávajících žádost plní v ČR příslušné krajské úřady dle místa realizace projektu a v Bavorsku příslušné zemské vlády. Spojení na uvedené subjekty naleznete v sekci Kontakty. Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele, která je umístěna v sekci Dokumenty.