Jste zde: Úvodní strana > Výsledky 16. zasedání Monitorovacího výboru

Výsledky 16. zasedání Monitorovacího výboru

12.01.2015: Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 16. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 11. a 12.11.2014 ve Frymburku. Celkem bylo naplánováno 23 projektů s přislíbenou dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 3,16 mil. EUR.
Přehled všech podpořených projektových záměrů je k dispozici v sekci Schválené projekty. Partneři naplánovaných projektů budou v nejbližší době osloveni Centrem pro regionální rozvoj ČR s informacemi k postupu smluvního navázání dotace.
 
Zasedání ve Frymburku bylo posledním zasedáním v programovém období 2007-2013. Dne 17.12.2014 byl Evropskou komisí schválen programový dokument nového programu pro období 2014-2020. Programový dokument nyní bude podrobně rozpracován a v první polovině roku 2015 budou na obou stranách hranice vytvořeny programové struktury včetně příslušné dokumentace a potřebných formulářů, aby program mohl být bez zbytečného odkladu otevřen příjmu žádostí. Více informací o novém programu naleznete v sekci nových programů na portále www.strukturalni-fondy.cz a na společných stránkách programu www.by-cz.eu     (česká verze stránek bude spuštěna v únoru 2015).