Jste zde: Úvodní strana > Výsledky 2. zasedání Monitorovacího ...

Výsledky 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

26.02.2009: Do 11. srpna 2008 mohli členové Monitorovacího výboru uplatnit připomínky k Protokolu z 2. zasedání Monitorovacího výboru v Prachaticích, na kterém bylo projednáno celkem 54 projektů. Seznamy schválených projektů naleznete v sekci Projekty.

Monitorovací výbor schválil celkem 45 projektů s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 30,3 mil. EUR. Z toho bylo 41 projektů schváleno bez výhrady a 4 projekty s výhradou (jejich seznamy naleznete na: Projekty. Dále bylo 8 projektů pozastaveno a po přepracování budou projednány v rámci oběžné procedury nebo na dalším zasedání Monitorovacího výboru. 1 projekt byl stažen na základě žádosti Vedoucího partnera.

Všichni Vedoucí partneři z České republiky obdrží v následujících dnech oficiální písemné vyjádření od Místa zpracovávajícího žádost vedoucího partnera (příslušný krajský úřad).