Jste zde: Úvodní strana > Výsledky zasedání Monitorovacího výboru ...

Výsledky zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

17.05.2011: Monitorovací výbor na svém 8. zasedání ve dnech 16. – 17. března 2011 naplánoval 30 projektů, na které EU přispěje celkem 9,4 mil. EUR. Příští zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 7. prosince2011. Projekty pro toto zasedání je možné předkládat do 1. září 2011.
Monitorovací výbor projednal otázky týkající se řízení a vývoje programu a rozhodoval o přeložených projektových žádostech. Zasedání bylo doplněno návštěvou města Furth im Wald, kde bylo z prostředků programu INTERREG III A podpořeno vytvoření pohyblivého draka, který je využíván při tradičních slavnostech s přeshraniční účastí.

Monitorovacímu výboru bylo k projednání předloženo 43 nových projektů a 4 žádosti o změnu již schválených projektů. Monitorovací výbor naplánoval 30 projektů (z toho jeden projekt s výhradou) s celkovým příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) ve výši 9,4 mil. EUR a schválil tři změny projektů. Seznam všech schválených projektů naleznete v sekci Projekty. Všichni vedoucí partneři z České republiky obdrží v následujících dnech oficiální písemné vyjádření od Místa zpracovávajícího žádost (příslušný krajský úřad).

Příští zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 7. prosince 2011 na území Jihočeského kraje. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2011. Upozorňujeme však na to, že ani u včasně podaných projektových žádostí neexistuje právní nárok na jejich projednání na tomto zasedání Monitorovacího výboru, protože hodnocení žádostí a jeho časová náročnost závisí na druhu projektu a na kvalitě a úplnosti podkladů – především na tom, zda je nutné provádět doplnění nebo úpravy.

Žádosti se překládají na příslušná Místa zpracovávající žádost a na Technický sekretariát v Bayreuthu. Funkci míst zpracovávajících žádost plní v ČR příslušné krajské úřady dle místa realizace projektu a v Bavorsku příslušné zemské vlády. Spojení na uvedené subjekty naleznete v sekci Kontakty. Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele, která je umístěna v sekci Dokumenty.