Výsledky zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko

17.5.2011

Monitorovací výbor na svém 8. zasedání ve dnech 16. – 17. března 2011 naplánoval 30 projektů, na které EU přispěje celkem 9,4 mil. EUR. Příští zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 7. prosince2011. Projekty pro toto zasedání je možné předkládat do 1. září 2011.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena