Jste zde: Úvodní strana > Zasedání 2. Monitorovacího výboru v ...

Zasedání 2. Monitorovacího výboru v Prachaticích

26.02.2009: Ve dnech 25. - 26. června 2008 se v Prachaticích uskutečnilo zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013.

Celkem bylo projednáno 54 projektů, u nichž výše prostředků z ERDF činila 41 374 tis. EUR (celková alokace programu je 115 510 tis. EUR). Informace o výsledcích rozhodování o jednotlivých projektech bude zveřejněna, jakmile Technický sekretariát vyhotoví Protokol ze zasedání Monitorovacího výboru a tento protokol schválí Národní a Řídící orgán (zpravidla 4 týdny po zasedání).