Jste zde: Úvodní strana > Zasedání 4. Monitorovacího výboru ve ...

Zasedání 4. Monitorovacího výboru ve Frauenau

26.02.2009: Dne 15. října 2008 se bavorském Frauenau uskutečnilo zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013.
28 projektů, u nichž výše prostředků z ERDF činila 14 125 tis. EUR (celková alokace programu je 115 510 tis. EUR). Informace o výsledcích rozhodování o jednotlivých projektech bude zveřejněna, jakmile Technický sekretariát vyhotoví Protokol ze zasedání Monitorovacího výboru a tento protokol schválí Národní a Řídící orgán (zpravidla 4 týdny po zasedání).

Pozn: Rozhodnutí 3. zasedání Monitorovacího výboru bylo výsledkem oběžné procedury.