Jste zde: Úvodní strana > Změna finančních limitů pro nadlimitní a ...

Změna finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky

01.02.2010: Upozorňujeme na změnu finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky podle § 12 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Změna nastane pro ta zadávací řízení, která zadavatel zahájí počínaje 1. lednem 2010.
Nařízením vlády č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009 se mění limity pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky podle § 12 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Změna se týká zadávacích řízení, která zadavatel zahájí počínaje 1. lednem 2010.

V zadávacích řízeních zahájených po 1. lednu 2010 je nutné řídit se těmito novými finančními limity pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Přehled limitů stanovených NV č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009 naleznete v přiloženém dokumentu.

S ohledem na tuto změnu se aktualizuje příloha č. 04a Příručky pro české příjemce dotace – Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem platná pro české příjemce v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Aktualizovanou přílohu naleznete v sekci Dokumenty.

Soubory ke stažení