Jste zde: Úvodní strana > Zveřejnění Příručky pro české příjemce ...

Zveřejnění Příručky pro české příjemce dotace

26.02.2009: Na stránkách Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko v sekci Dokumenty byla zveřejněna Příručka pro české příjemce dotace. Příručka obsahuje všechny potřebné informace pro příjemce dotace, kteří na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru získali příspěvek z prostředků Programu a začínají realizovat svůj projekt. Pravidla uvedená v Příručce pro příjemce jsou platná od 10.10.2008.

Příručka pro příjemce stanovuje pravidla, kterými se příjemce při realizaci svého projektu musí řídit. Hlavní části Příručky tvoří tyto tématické celky:

  • Uzavírání smluv, na jejichž základě příjemce čerpá prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR (tzv. právní navázání prostředků)
  • Náležitosti realizace projektu (problematika zadávání veřejných zakázek, postup v případě změny projektu, pravidla publicity ad.)
  • Věcná a finanční kontrola projektu (předkládání zpráv o realizaci projektu, kontrola výdajů vznikajících v souvislosti s projektem a kontrola na místě)
  • Způsob proplácení prostředků
  • Postup v případě porušení stanovených podmínek poskytnutí dotace (tzv. nesrovnalosti)

Příručka je primárně určena příjemcům v Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko, kteří po schválení svého projektového záměru Monitorovacím výborem začínají projekt realizovat. Může však posloužit také budoucím příjemcům při přípravě projektových záměrů a vypracování projektové žádosti.

Pravidla stanovená v prvním vydání Příručky pro příjemce jsou platná od 10.10.2008.

Příručka, včetně příslušných příloh, je ke stažení na adrese Dokumenty.