Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

Vítejte na stránkách programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko!

Cílem programu je podporovat přeshraniční spolupráci v česko-bavorském příhraničí a přispívat tak k vytváření společného životního, přírodního a hospodářského prostoru, posilování konkurenceschopnosti regionu a ke zlepšení životních a pracovních podmínek lidí.

K naplnění tohoto cíle je určeno 115,51 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Program spadá pod Cíl Evropská územní spolupráce realizovaný v rámci politiky soudržnosti EU.

Podpořené projekty musí být založeny na intenzivní spolupráci zapojených partnerů z obou stran hranice. Podmínkou podpory je výrazný přeshraniční dopad projektu.

Na těchto stránkách získáte všechny důležité informace o možnostech získání podpory, o pravidlech pro realizaci projektů a o vývoji programu. Informace a důležité dokumenty se podle potřeby průběžně aktualizují. O všech důležitých změnách se dozvíte v sekci Novinky.

Informace v německém jazyce | Informationen in deutscher Sprache:

Novinky

12.01.2015: Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 16. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 11. a 12.11 ...

23.12.2014: Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské ...

01.08.2014: Na stránkách programu byly zveřejněny výsledky 15. zasedání společného Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, které se uskutečnilo 21. a 22 ...

07.07.2014: Od 7.7.2014 do 18.8.2014 je možné podávat stanoviska v rámci veřejné konzultace k návrhu operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Návrh programu je ...

02.06.2014: Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována Příručka pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Aktualizace se týká ...

Úvodní strana

Základní informace

Žadatelé o podporu 

Veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními právnickými osobami, nestátní neziskové organizace

Řídící orgán

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie

Národní orgán  v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15  Praha 1

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky