Jste zde: Úvodní strana > Dokumenty > Programová dokumentace

Programová dokumentace

Operační program ESPON 2013 byl schválen Evropskou komisí 7. listopadu 2007.

Programový dokument

Programový manuál

 Související dokumenty

Dokumenty k podání projektu

Formuláře k podání projektu vždy najdete k dané výzvě a danému tématu na oficiální stránce programu.    

Dokumenty k posuzování způsobilosti žadatelů

Do projektu OP ESPON se mohou zapojit subjekty veřejné, veřejnoprávní i soukromé (dle priority a typu výzvy). Při podání vypracovaného projektu, se musí daný subjekt z ČR zkontaktovat s národním koordinátorem pro OP ESPON a doložit neprodleně dokumenty k posouzení. 
Proto doporučujeme:
1. v počáteční fázi projektu jasně vymezit typ žadatele (veřejný - veřejnoprávní - soukromý)
2. připravit podklady k posouzení
3. v případě nejasností kontaktovat národního koordinátora

Přehled dokladů pro všechny typy subjektů:

Doklady pro soukromé subjekty:

 

Dokumenty k realizaci projektu

Pokyny pro české partnery k zadávání veřejných zakázek

Dále uvádíme postupy pro zadávání veřejných zakázek. Těmito postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se musí řídit všichni čeští partneři bez ohledu na to, zda-li se na ně vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ne. V druhé části jsou uvedeny postupy pro zadávání veřejných zakázek nad limit zakázek malého rozsahu. Tyto postupy jsou závazné pro ty případy, kdy český partner nepostupuje dle výše uvedeného zákona.

Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně

Aktuální (verze 12) Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně, kterou zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj, naleznete zde     (oddíl "Pokyny pro české partnery").

Pokyny pro české partnery (verze 12): Pokyny pro příjemce (aktualizace k 19.7.2012) 


Přílohy k Pokynů pro české partnery (verze 12): Přílohy k pokynům pro příjemce (aktualizace k 19.7.2012) 

 


Aktualizace: 16. dubna 2012