Struktura řízení programu

V tomto článku je popsán způsob řízení a monitorování programu prostřednictvím Řídícho orgánu, Monitorovacího výboru, Certifikačního orgánu, Koordinační jednotky, Auditorského orgánu a skupiny auditorů, Poradního výboru a sítě Kontaktních míst ESPON.

ESPON 2013 > O programu > Struktura řízení programu

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena