Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 6. výzva OP ESPON

6. výzva OP ESPON

26.08.2010: Od 24. srpna do 19. října 2010 je otevřena již 6. výzva pro OP ESPON. Program se zabývá výzkumem v oblasti územního a regionálního rozvoje a soudržnosti. Výzva je pro priority 2 a 3 a zapojit se mohou veřejné, veřejnoprávní a soukromé subjekty zabývající se touto problematikou.

Výzva k předkládání návrhů pro Prioritu 2 – Cílené analýzy

Témata priority 2 - výzvy k předkládání návrhů pro dvě cílené analýzy byly vybrány na základě projeveného zájmu zainteresovaných subjektů. Každý návrh projektu se může vztahovat k jednomu až dvěma tématům vybraným Monitorovacím výborem.

Výzvy se vztahují k následujícím dvěma tématům:

  • ADES / Airports and Drivers of Economic Success in Peripheral Regions (Letiště a řídící mechanismy ekonomického úspěchu v okrajových regionech)
  • AMCER / Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level (Pokročilé monitorování a koordinace politik Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje na regionální úrovni)

Rozpočet

Rozpočet vymezený pro tuto výzvu bude, jak popisuje tabulka níže, 650 000 euro. Konkrétní návrh může být zařazen pod jedno z uvedených témat.

Výzvy k předkládání návrhů v rámci Priority 2 Dostupný rozpočet (EUR)
ADES Airports and Drivers of Economic Success in Peripheral Regions (Letiště a řídící mechanismy ekonomického úspěchu v okrajových regionech) 300.000
AMCER Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level (Pokročilé monitorování a koordinace politik Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje na regionální úrovni) 350.000


Více informací naleznete po otevření souboru Application Pack na webové stránce výzvy – Priority 2    . Najdete zde dokumenty vztahující se k výzvám včetně specifikace projektu, postupu při podávání přihlášky, podmínek způsobilosti, hodnotících kritérií a podpůrného materiálu.


Výzva k předkládání návrhů pro Prioritu 3 v rámci vědecké základny programu ESPON


Pro podporu vědecké platformy je otevřena výzva pro projekt, jehož tématem je:

  • druhá fáze projektu Databáze programu ESPON


Cíl

Tento projekt, vycházející z výsledků projektu Databáze programu ESPON (fáze I.), bude udržovat, zdokonalovat a řídit geoinformační systém v rámci programu ESPON 2013.

Databáze by byla měla být dostupná vědcům, tvůrcům politik a expertům různých administrativních úrovní stejně jako zástupcům široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek programu ESPON.


Rozpočet

Rozpočet vyhrazený pro tuto výzvu je 1 300 000 euro. Vybrán může být pouze jeden návrh.

Více informací naleznete po otevření souboru Application Pack na webové stránce výzvy – priority 3    . Najdete zde dokumenty vztahující se k výzvám včetně specifikace projektu, postupu při podávání přihlášky, podmínek způsobilosti, hodnotících kritérií a podpůrného materiálu.


Uzávěrka pro obě priority

Uzávěrka pro podávání přihlášek tohoto kola výzev obou priorit je stanovena na 19. října 2010.

V případě dotazů vztahujících se k obsahové stránce výzev použijte následující emailovou adresu: content@espon.eu.

Pokud bude váš dotaz administrativního zaměření, zašlete e-mail na: procedures@espon.eu.