Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 8. výzva ESPON - právě běží

8. výzva ESPON - právě běží

01.12.2010: Rádi bychom vás upozornili na právě probíhající předvýzvu k osmému kolu výzev, které bude oficiálně zahájeno 24. ledna 2011 a potrvá do 21. března 2011.

Výzva se zaměří na:

  • Projekty Priority 1 a Priority 3 – zájemci se přihlašují k participaci na projektech s již definovaným tématem.
  • V případě Priority 1 se jedná o tato témata:
- Strategie „Evropa 2020” a její územní dimenze;
- Územní scénáře pro Evropu;
- Územní správa (governance);
- Územní potenciály ve vztahu k environmentální ekonomii.
 
  • U Priority 3 budou témata upřesněna v okamžiku vyhlášení výzvy.
  • Výzvu k tzv. vyjádření zájmu v rámci Priority 2 – přihlašovat se mohou pouze koncoví uživatelé výstupů - veřejné subjekty (kraje, města, veřejné orgány Politiky soudržnosti apod.), kteří navrhují témata výzkumného projektu.

Po dobu trvání předvýzvy, tj. v následujících osmi týdnech, je vhodné kontaktovat potenciální projektové partnery s vámi projeveným zájmem o participaci na projektu a profilem vaší instituce (historie, zaměření, zkušenosti s projekty na národní/nadnárodní úrovni).

V tomto směru se můžete obrátit na národní kontaktní místo (Ing. Elena Lojková, tel: 542 423 139, lojkova@uur.cz), kdy váš zájem o spoluúčast (vč. profilu) předáme kontaktním místům v zahraničí a ty dále tamním potenciálním partnerům. Vyhledat a kontaktovat můžete potenciální partnery také individuálně za použití seznamu:
www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPONPartnerCafe/index.html     
www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/cc867a52-6c0b-4176-91de-9937f74065c1/Zajemci-o-ucast-v-projektech-ESPON