Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 8. výzva OP ESPON - detaily témat

8. výzva OP ESPON - detaily témat

25.01.2011: Dneškem (tj. 24. ledna 2011) byla odstartována další, v pořadí 8., výzva v rámci OP ESPON 2013 a potrvá do 21. března 2011. Dle plánu by to měla být předposlední výzva v rámci tohoto programového období. Proto neváhejte a zapojte se. Zapojit se mohou organizace zabývající se výzkumem v oblasti územního a regionálního rozvoje.

 1) Priorita 1 (Aplikovaný výzkum, celkem 3 100 000 €)

Zahrnuje tato témata:

  • Evropské regiony: Potenciální příspěvek ke strategii „Evropa 2020“ (400 000 €),
  • Územní scénáře a vize Evropy (1 200 000 €),
  • Územní potenciály pro zelenější ekonomiku (750 000 €),
  • Územní governance – nejlepší praktiky pro nové perspektivy (750 000 €).

Účastnit se mohou veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty.
Dokumenty ke stažení naleznete zde    .

2) Priorita 2 (Cílené analýzy – Výzva k vyjádření zájmu, 1 795 000 €)

Vybráno bude až 5 témat výzkumu, která mohou mít podobu integrovaných studií a tematických analýz, znalostní podpory k inovativním a experimentálním akcím nebo akcí vztahujících se k jiným Strukturálním fondům.

Podílet se mohou pouze veřejné orgány Politiky soudržnosti, skupiny veřejných orgánů na regionální/místní úrovni nebo orgány odpovědné za realizaci programů Strukturálních fondů.
Dokumenty ke stažení naleznete zde    .
 

3) Priorita 3 (Vědecká základna a nástroje, 598 000 €) pokrývá toto téma:

  • Územní monitorovací a reportingový systém

Zapojit se mohou veřejné, veřejnoprávní a soukromé subjekty.
Dokumenty ke stažení naleznetezde    .


Veškeré podrobné informace o projektech a způsobu podání přihlášky naleznete online u daných projektů (viz interaktivní odkazy výše) v sekci Application Pack, umístěné v dolní části stránky. Uzávěrka pro podávání přihlášek je stanovena na 21. března 2011.

Vaše dotazy týkající se obsahové stránky projektů, zasílejte na adresu: content@espon.eu. Otázky administrativního rázu na adresu následující: procedures@espon.eu.

Praktické informace k podání projektu jsou k dispozici zde    .

V souvislosti s aktuální výzvou je také organizován:

  • ESPON Info Day (10. února 2011, Brusel) – online registrace     je možná do 28. 1. 2011, 15 hodin. /v anglickém jazyce/
  • Národní informační den (21. února 2011, Praha) – online registrace je zájemcům umožněna do 11. února 2011. /v českém jazyce/