Aktualizace Postupů pro zadávaní veřejných zakázek neupravených zákonem

2.4.2012

V souvislosti se změnou zákona o veřejných zakázkách byla k 1. 4. 2012 změněna příloha č. 04a Pokynů pro české partnery ke kontrole 1. stupně.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena