Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Dokumenty

Dokumenty

27.02.2009: V sekci Dokumenty naleznete všechny dokumenty k síťovému programu ESPON 2013.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru této spolupráce byl zpracován pouze jeden Operační program. Tento Operační program je společný pro všechny zúčastněné státy.

Operační program ESPON 2013 byl schválen Evropskou komisí 7. listopadu 2007.

Programový dokument

Anglický originál:

Český překlad:

Prováděcí dokument

Prováděcí dokument k síťovému programu ESPON 2013 zatím nebyl zveřejněn.

Letáky o programu ESPON 2013


Další dokumenty

  • Studie Evropské komise o programu ESPON
  • Informace o programu ESPON 2013 na stránkách www.espon.eu    .
  • Dále uvádíme postupy pro zadávání veřejných zakázek. Těmito postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se musí řídit všichni čeští partneři bez ohledu na to, zda-li se na ně vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ne. V druhé části jsou uvedeny postupy pro zadávání veřejných zakázek nad limit zakázek malého rozsahu. Tyto postupy jsou závazné pro ty případy, kdy český partner nepostupuje dle výše uvedeného zákona.
    Veřejné zakázky - základní postupy (doc - 78,34 KB)
    Veřejné zakázky - doplňující výklad (doc - 295,94 KB)