Evropská komise schválila OP ESPON 2013

27.2.2009

OP ESPON 2013 je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Program je unikátní svým tématickým rozsahem i celoevropským zaměřením výzkumu. Projektovými partnery mohou být například univerzity či výzkumné ústavy. Následovat bude vyhlášení výzev na předkládání návrhů projektů.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena