Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Evropská komise schválila OP ESPON 2013

Evropská komise schválila OP ESPON 2013

27.02.2009: OP ESPON 2013 je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Program je unikátní svým tématickým rozsahem i celoevropským zaměřením výzkumu. Projektovými partnery mohou být například univerzity či výzkumné ústavy. Následovat bude vyhlášení výzev na předkládání návrhů projektů.

Dne 7. listopadu 2007 schválila Evropská komise Operační program ESPON 2013.

Jedná se o výzkumný program, který je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Program ESPON 2013 bude podporovat politiku územní soudržnosti a harmonického rozvoje evropského území. Zajistí srovnatelné informace, doklady, analýzy a scénáře týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionů a větších územních celků. Program je unikátní svým tématickým rozsahem i celoevropským zaměřením výzkumu.

Programový dokument

Operační program ESPON 2013 je zveřejněn v sekci Dokumenty.

Projektoví partneři

Projektovými partnery mohou být veřejné a veřejnoprávní subjekty, například univerzity či výzkumné ústavy.

Výzvy

Vyhlášení výzev se bude lišit podle priorit. Výzva pro tématické projekty (priorita 1) a vědecké nástroje ESPON (priorita 3) má být vyhlášena v polovině ledna 2008. Výzva pro prioritu 2, v jejímž rámci mohou veřejné orgány a skupiny regionů a měst podávat návrhy na témata vyhlašovaných projektů, má být vyhlášena v polovině prosince 2007.

O vyhlášení výzev Vás budeme informovat, sledujte proto pozorně tyto stránky.