Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Metodika pro zadávání veřejných zakázek ...

Metodika pro zadávání veřejných zakázek u příjemců OP ESPON 2013

24.02.2009: Všichni příjemci OP ESPON 2013 jsou vázáni nově přijatou Metodikou pro zadávání veřejných zakázek.

Všichni čeští partneři se touto metodikou pro zadávání zakázek malého rozsahu musí řídit bez ohledu na to, zda-li se na ně vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. V druhé části jsou uvedeny postupy pro zadávání veřejných zakázek nad limit zakázek malého rozsahu. Tyto postupy jsou závazné pro ty případy, kdy český partner nepostupuje dle výše uvedeného zákona.

Metodický materiál ke stažení se nachází v sekci Dokumenty.