Metodika pro zadávání veřejných zakázek u příjemců OP ESPON 2013

24.2.2009

Všichni příjemci OP ESPON 2013 jsou vázáni nově přijatou Metodikou pro zadávání veřejných zakázek.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena