Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nabídka stáže na Koordinační jednotce ...

Nabídka stáže na Koordinační jednotce ESPON v Lucembursku

05.11.2010: Koordinační jednotka programu ESPON hledá dva stážisty, kteří by se stali po dobu 5 měsíců součástí jejího mezinárodního týmu. Očekávaný nástup je nejlépe počátek příštího roku. Termín pro podávání přihlášek je 21. listopadu 2010. Měsíční plat 1000 Euro.

Koordinační jednotka sídlí v Esch-sur-Alzette, 15 km od města Lucemburk. Toto místo je tedy lehce dostupné autem, vlakem (nádraží je vzdáleno pouhých 10 minut chůze od kanceláře). Koordinační jednotka sestává ze14 stálých členů a dvou stážistů.

Náplň práce

Práce je určena studentům, kteří navštěvují poslední ročník/y vysokoškolského studia a specializují se na oblast územního rozvoje a plánování, regionální ekonomie, evropská studia, politické vědy a jiné obory související s územním rozvojem.

Práce v Koordinační jednotce je rozdělena do následujících tří okruhů, které souvisejí s implementací programu ESPON:

1. Program, finance a rozpočet (Programme, Finance and Budget)

2. Rozvoj projektů a spolupráce na nich (Project Development and Coordination)

3. Kapitalizace, publikace a analýza (Capitalisation, Publication and Analysis).


Během vyhrazené pětiměsíční doby bude jeden ze stážistů orientován na okruh 2, druhý stážista na okruhy 1 a 3.

· Práce v okruhu 2 bude zahrnovat mj. podporu přípravy hodnotících sekcí projektových návrhů a základní výzkum specifických témat pro nové projekty ESPON. Dále se bude jednat o spoluúčast na tvorbě přehledu projektů ESPON 2013 a na aktualizaci internetových stránek programu.

· Práce v okruzích 1 a 3 bude zaměřena na finanční/administrativní záležitosti a na šíření informací o implementačním a komunikačním plánu, podporu organizování událostí a přípravu konferencí, seminářů a schůzí.

Měsíční plat bude činit 1000 Euro a bude sloužit mj. k pokrytí běžných výdajů během zahraniční stáže.

Váš profil

Každý z uchazečů musí být registrovaným na univerzitě během celé doby stáže a být držitelem pasu z některé ze členských zemí EU nebo Norska, Švýcarska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

Uchazeči by dále měli mít:

· Zájem a určité znalosti v oblasti evropské spolupráce na poli strukturálních fondů, regionální politiky a/nebo územního rozvoje a plánování, geografie, regionální ekonomie, evropských studií, politických věd, veřejné správy, komunikace a v jiných oblastech bezprostředně souvisejících s územním rozvojem.

· Motivaci vzdělávat se a podílet na vedení, stejně jako na finančních a administrativních záležitostech a na otázkách vztahujících se ke třem okruhům uvedeným výše.

· Dokonalou pasivní i aktivní znalost anglického jazyka. Výhodou je znalost a dobrá komunikační schopnost v jiných jazycích.

· Schopnost jednat s lidmi, být dobrým týmovým hráčem, plnit úkoly nadřízených, pracovat na vlastní iniciativě, konzultovat v případě potřeby, umět pracovat v multikulturním prostředí, být přesný a pečlivý.

· Dovednosti v MS Office (Word, Excel), Arc Map a Adobe Illustrator. Výhodou jsou zkušenosti v oblasti Corel Draw, Adobe Acrobat.

Zejména pro zájemce o participaci na okruhu 2 bude výhodou zkušenost ve vyhledávání relevantní literatury, přesnost a pečlivost, schopnost dodržet stanovené termíny a rychle porozumět úkolům.

Pro adepty o spoluúčast na okruhu 1 a 3 bude vyžadována administrativní schopnost, motivace pro projektový/finanční management, stejně jako komunikační schopnosti, zkušenosti v reportingu, přípravě prezentací a při organizování událostí.

Jak se přihlásit?

Vaše přihláška by měla obsahovat následující:
1. Motivační dopis v anglickém jazyce – ne delší než na 1 stranu. Může zahrnovat odpovědi na následující otázky: Proč byste rád/a pracoval/a na tomto postu? Co můžete přinést Koordinační jednotce? A co naopak může dát tato práce Vám?
2. Váš životopis v anglickém jazyce.
3. Pečlivě vyplněnou tabulku (Profile table), kterou naleznete na adrese této pracovní nabídky: http://www.espon.eu/main/Menu_Contact/Menu_CoordinationUnit/VacancyTraineesOct2010

Veškeré dokumenty zašlete na e-mailovou adresu: traineeship@espon.eu. Do předmětu e-mailu uveďte: „Vaše jméno a příjmení – Okruh, o který máte zájem* – ESPON TRAINEESHIP APPLICATION“.

* Profile A: Project Development and Coordination cluster.
* Profile B: Programme, Finance and Budget cluster and Capitalisation, Publication and Analysis cluster.


Uzávěrka termínu pro podávání přihlášek je 21. listopadu 2010.

Nejpozději do konce prosince budete informováni o výsledcích výběrového řízení.

V případě, že budete vybrán/a, je nutné mít k dispozici kopii Vašeho vysokoškolského diplomu/certifikátu stejně jako potvrzení o studiu na Vaši univerzitě.

Program ESPON uplatňuje princip rovných příležitostí mezi muži a ženami.

Další informace

V případě Vašich dotazů ohledně stáže v Koordinační jednotce programu ESPON se obracejte na následující osoby: Elpida.Kotsifaki@espon.eu nebo Franziska.Sielker@espon.eu.