Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Národní seminář v Brně – 6. října 2009

Národní seminář v Brně – 6. října 2009

11.09.2009:
Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje pořádají ve spolupráci s Jihomoravským krajem dne 6. října 2009 národní seminář pro potenciální partnery operačních programu ESPON2013.

V rámci semináře budou představeny jednotlivé priority programu ESPON v souvislosti s probíhající výzvou k účasti, bude vysvětlen způsob, jak se do programu přihlásit, podmínky účasti soukromých veřejných i jiných subjektů a budou podány  informace o financování jednotlivých nadnárodních projektů. Budou také představeny některé z již uzavřených projektů programu ESPON. Samostatně budete informováni o programech Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC) a Nadnárodní spolupráce (INTERREG IVB).

 
Seminář se bude konat v úterý 6. října 2009 od cca 10.00 (bude upřesněno) v jednacím sálu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
Budete-li mít zájem se semináře zúčastnit, odešlete prosím nejpozději do pátku 25. září přihlášku na e-mailovou adresu fridrich@uur.cz. Přihlášeným bude odeslán program semináře.
 
Formulář přihlášky na seminář: Přihláška (doc - 85,50 KB)
 

Národní kontaktní místo ESPON
Ing.arch. Lubor Fridrich
Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3
601 00 Brno
Tel.: 542 423 116
Fax: 542 423 190
 
Národní koordinátor ESPON
Mgr. Jana Huberová
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Na Příkopě 3-5
110 00 Praha 1
Tel: +420 234 154 410
Fax: +420 234 154 007