Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nová publikace programu ESPON o Evropě ...

Nová publikace programu ESPON o Evropě ve světě

27.02.2009: V rámci programu ESPON byla vydána publikace "Europe in the World" (Evropa ve světě) v anglickém jazyce. Jejím hlavním cílem je informovat o faktech a klíčových zjištěních projektu ESPON 3.4.1 "Evropa ve světě". Projekt se zaměřil na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, kterým jsou vystaveny regiony a města, čelící globalizaci. Publikaci je možné si zdarma objednat u Národního koordinátora programu.

Zveřejnění a možnost objednání publikace

Publikace v anglickém jazyce je zveřejněna na oficiálních stránkách programu    . Její tištěnou verzi je možné si zdarma objednat e-mailem u Národního koordinátora v ČR.

Obsah publikace

První část publikace je založena přímo na výsledcích projektu 3.4.1 a může být považována za shrnutí hlavních zjištění. Zahrnuje přehled 12 klíčových faktorů týkajících se strukturálních údajů, dynamiky a sousedství Evropské unie. Fakta a klíčová zjištění ozřejmila stoupající důležitost globálních souvislostí pro územní rozvoj v Evropě. Jako zajímavost a námět k debatě byla do publikace zahrnuta část 2, která představuje čtyři vize nazírání Evropy.

Důvod vzniku publikace

Vnitřní a vnější politika je obecně považována za nezávislou část agendy Evropské unie. Doposud však byla debata do značné míry vedena bez detailních informací o územních strukturách a dopadech. Snahou programu ESPON je proto poskytnout podklady, jako jsou mapy vysvětlující spojení mezi různými zeměmi a regiony v Evropě a situaci Evropy ve světě, především ve vztahu ke státům v bezprostředním sousedství.

Výchozí předpoklady

Při tvorbě evropských politik se vztahem k územnímu rozvoji, konkurenceschopnosti a soudržnosti by v budoucnu měly být více zohledněny globální souvislosti. Země, regiony a města budou stále více potřebovat porozumět svým rozvojovým příležitostem a slabým stránkám díky přezkoumání své pozice jako součásti celosvětové komplexní skutečnosti. Na Evropu, především její území, města a regiony, bude mít hlavní vliv zrychlující se globalizace a nově vznikající trhy. S rozšířením Evropské unie také vyžadují pozornost nové sousední státy.