Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nová výzva v OP ESPON 2013

Nová výzva v OP ESPON 2013

04.05.2010: V pondělí 3. května 2010 byla otevřena nová výzva k předkládání návrhů na účast v projektech OP ESPON 2013.
 

Uzávěrka přihlášek do této výzvy je 28. června 2010!

Celkový rozpočet aktuálně vyhlášených projektů činí € 5 900 000, přičemž může být vybráno více než 10 projektů.
 

Projekty této výzvy jsou následující:

 

1)      Témata Aplikovaného výzkumu     (Priorita 1)

·   European Seas in Territorial Development (Evropská moře v územním rozvoji); rozpočet: € 800 000
·   Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development (Indikátory a perspektivy služeb všeobecného zájmu v oblasti územní soudržnosti a rozvoje); rozpočet: € 1 000 000
 

2)   Témata Cílených analýz     (Priorita 2)

·   EITA: ESPON and TIA (ESPON a TIA – Hodnocení dopadů na území); rozpočet: € 350 000
·   ULYSSES: Using Applied Results from ESPON as a Yardstick for Cross-Border Spatial Planning and Development (Využití aplikovaných výstupů z programu ESPON jako pomůcky  pro přeshraniční územní plánování a rozvoj); rozpočet: € 350 000
·   RISE: Identifying and Exchanging Best Practice in Developing Regional Integrated Strategies in Europe (Identifikace a výměna nejlepších zkušeností v oblasti rozvoje regionálních integrovaných strategií v Evropě); rozpočet: € 350 000
·   POLYCE – Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options (Metropolizace a polycentrický rozvoj střední Evropy: Důkazy založené na strategických možnostech); rozpočet: € 350 000
·   TPM – Territorial Performance Monitoring (Monitorování územní výkonnosti); rozpočet: € 350 000
·   BEST – METROPOLIS – Best Development Conditions in European Metropolis: Paris, Berlin, Warsaw (Nejlepší podmínky rozvoje v evropských metropolích: Paříži, Berlíně a Varšavě); rozpočet: € 350 000
·   SEMIGRA – Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions (Selektivní migrace a nevyvážený poměr pohlaví ve venkovských oblastech); rozpočet: € 350,000
·   SMART-IST – Smart Institutions for Territorial Developments (Chytré instituce pro územní rozvoj); rozpočet: € 350,000
 
V projektech aplikovaného výzkumu a cílených analýz je přípustná účast soukromých partnerů.
 
3) Výzva k podávání návrhů pro Nadnárodní síťové aktivity     v rámci sítě koordinačních jednotek programu ESPON (Priorita 4).
V rámci této výzvy mohou operovat pouze instituce schválené jako národní kontaktní místa programu ESPON    .
 
 
Předběžné oznámení výzev je zveřejněno v oficiálním časopise Evropské unie (C89/05 7 April 2010    ).
 
V případě dotazů vztahujících se k obsahu vyhlášených projektů zašlete prosím e-mail na adresu content@espon.eu, v  otázce administrativních záležitostí a samotného procesu přihlášek použijte adresu procedures@espon.eu.
 
Dokumentace výzev včetně přihlašovacího procesu, pravidel způsobilosti, hodnotících kritérií a podpůrného materiálu je dostupná na následujících stránkách:
 
Jednacím jazykem programu ESPON je angličtina.
 
Koordinační jednotka programu ESPON doporučuje potenciálním zájemcům nahlédnout do právního rámce dostupného zde