Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Plánované vyhlášení druhé výzvy programu ...

Plánované vyhlášení druhé výzvy programu ESPON 2013

25.02.2009: ESPON 2013 se zaměřuje na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Vyhlášení druhé výzvy na předkládání návrhů projektů je plánováno na 20. srpna 2008. V současnosti jsou již známa témata vyhlašovaných projektů, což umožní zájemcům o jejich realizaci vytvářet nadnárodní seskupení ještě před vyhlášením výzvy.

Operační program ESPON 2013 plánuje na 20. srpna 2008 vyhlášení druhé výzvy na předkládání návrhů projektů. Výzva bude po vyhlášení otevřena do 15. září 2008. Veškeré podmínky a dokumenty spojené s výběrovým řízením budou zveřejněny v době vyhlášení výzvy.
 

Tato informace byla podána řídícím orgánem programu tak, aby potenciální projektoví partneři měli možnost vytvořit potřebná nadnárodní seskupení a začít se připravovat na podání žádosti. V případě nepředpokládaných komplikací může samozřejmě dojít k pozdějšímu vyhlášení výzvy, proto sledujte pozorně webové stránky programu    .

 

Témata projektů, která budou vypsána:

 

1) Výzva na předkládání návrhů projektů - aplikovaný výzkum (priorita 1). Rozpočet 1 mil. EUR.
 
  • Změny klimatu a územní vlivy na regiony a lokální ekonomiky (Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies)

 

2) Výzva na předkládání myšlenek a témat pro cílenou analýzu založenou na poptávce uživatelů (priorita 2). Rozpočet 1.850 tis. EUR.
  • Problematika ekonomiky aglomerací v Evropě (The Case for Agglomeration Economies in Europe)
  • Rozvoj ostrovních oblastí - evropské ostrovní oblasti a kohezní politika (The Development of the Islands - European Islands and Cohesion Policy)
  • Přeshraniční polycentrické metropolitní regiony (Cross - Border Polycentric Metropolitan Regions)
  • Postup při sbližování regionálních ekonomik (Success for Convergence Regions´ Economies)
  • Potenciál venkovských regionů (Potential of Rural Regions)
  • Územní scénáře: Nové nástroje pro lokální a regionální území (Spatial Scenarios: New Tools for Local-Regional Territories)
  • Metoda nadnárodní podpory evropské spolupráce (Transnational Support Method for European Cooperation)
  • Územní diverzita (Territorial Diversity)

 

3) Výzva na předkládání návrhů projektů - vědecká základna a nástroje (priorita 3). Rozpočet 100 tis. EUR.
 
  • Územní indikátory a ukazatele (fáze 1) (Territorial Indicators and Indices)