Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Plánované vyhlášení třetí výzvy programu ...

Plánované vyhlášení třetí výzvy programu ESPON 2013 – NOVĚ i pro soukromé subjekty!

30.07.2009:
Operační program ESPON 2013 se zaměřuje na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Vyhlášení třetí výzvy na předkládání návrhů projektů je plánováno na 16. září 2009. V současnosti jsou již známy témata vyhlašovaných projektů. Nově se můžou zapojit i soukromé subjekty (spolu veřejnými a veřejnoprávními).
Operační program ESPON 2013 plánuje na 16. září 2009 vyhlášení třetí výzvy. Konečný termín na předkládání návrhů projektů je 11. listopadu 2009.
 
Celkový objem finančních prostředků je 14.910.000 EUR a vybráno může být až 31 projektů.
 
Veškeré podmínky a dokumenty spojené s obsahovou stránkou projektů budou zveřejněny v době vyhlášení výzvy.
 
Nyní, v období „předvýzvy“, mají potenciální projektoví partneři možnost vytvořit potřebná nadnárodní projektové uskupení a začít se připravovat na podání žádosti. V případě nepředpokládaných komplikací může samozřejmě dojít k pozdějšímu vyhlášení výzvy, proto sledujte pozorně webové stránky programu    .

 

Co můžete jako potenciální partner udělat nyní?

 1. Prohlédněte si navržené témata (viz. níže).
 2. Pokud je téma, která vás zajímá a rádi by jste podali projekt na realizaci výzkumu, vytvořte nadnárodní projektovou skupinu.
Vytvoření nadnárodní projektové skupiny (TPG):
 1. a) Obraťte se na své spolehlivé kontakty institucí v zahraničí (výzkumné aj.) a vyjednejte si partnery, kteří s vámi budou projekt realizovat. V rámci TPG si dojednejte, kdo bude vedoucí partner. (Zapojené státy do operačního programu ESPON naleznete zde).
3.   b) V případě že kontakty nemáte, obraťte se na naše Národní kontaktní místo.
 
 

Témata projektů (jazykem programu je angličtina, proto byly témata ponechány v původním anglickém názvu):

Priorita 1

Výzva na předkládání návrhů projektů - aplikovaný výzkum. Projekty jsou tématicky definovány na základě požadavků tvůrců politik. Více na oficiálních stránkách programu.    
Rozpočet 8.650.000 EUR
Možný počet projektů: 11 (níže uvedených témat)
 
 • Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors
 • European patterns of land use
 • Territorial cooperation in transnational areas and across internal/external borders
 • Transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
 • Secondary growth poles in territorial development
 • European perspective on specific types of territories
 • Territorial dimension of the innovation and knowledge economy
 • Continental territorial structures and flows (globalisation)
 • Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development
 • European seas in territorial development
 • Territorial and regional sensitivity of EU Directives


Priorita 2

Výzva na předkládání myšlenek a témat vyjádření zájmu (tzv. Expression of Interest - EoI) pro cílenou analýzu založenou na poptávce uživatelů. EoI znamená vytvoření výzkumného projektu v rámci EU/Evropy. Následně pokud bude projekt vybrán, postoupí do další výzvy, ve které bude vybrána nelepší TPG. Tato TPG bude realizovat projekt a úzce spolupracovat s vámi - tvůrci projektu. Více na oficiálních stánkách programu.    
Rozpočet: 3.500.000 EUR
Možný počet projektů: 10 (nových témat)
 
 

Priorita 2

Výzva na předkládání myšlenek a témat pro cílenou analýzu založenou na poptávce uživatelů. Více na oficiálních stránkách programu.    
Rozpočet 360.000 EUR
Možný počet projektů: 2 (níže uvedených témat)
 
 • Potential of Rural Regions
 • Transnational Support Method for European Cooperation
 

Priorita 3

Výzva na předkládání návrhů projektů - vědecká základna a nástroje. Více na oficiálních stránkách programu.    
Rozpočet:  400.000 EUR
Možný počet projektů: 1 (níže uvedeného tématu)
 
 • Territorial Indicators and Indices 


Priorita 4

První výzva k podávání nabídek pro nadnárodní aktivity (cílená nadnárodní zhodnocení dosažených výsledků ve výzkumu, zvyšování povědomí a šíření výsledků dosažených v rámci OP ESPON). Výzva je určena pouze pro potvrzené členy sítě národních kontaktních míst. Více na oficiálních stránkách programu.    
Rozpočet: 2.000.000 EUR
Možný počet projektů: 7