Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Blížící se srpnová výzva OP ESPON 2013

Blížící se srpnová výzva OP ESPON 2013

16.07.2010: Nové výzvy k předkládání návrhů budou otevřeny 24. srpna 2010. Uzávěrka k předkládání návrhů je stanovena na 19. října 2010. Celkový rozpočet činí 1 950 000 euro.

Výzvy jsou následující:


Veškeré dokumenty vztahující se k výzvám včetně postupu pro podávání přihlášky, podmínek způsobilosti, hodnotících kritérií a podpůrného materiálu budou dostupné na internetových stránkách programu ESPON do 24. srpna 2010. 
 

Předběžné oznámení o výzvě k předkládání návrhů pro Cílené analýzy

Cílené analýzy realizované pod Prioritou 2 programu ESPON jsou vymezeny zainteresovanými subjekty. Představují novou formu projektů podporujících využití dosažených výsledků programu ESPON ve spolupráci s různými skupinami zainteresovaných subjektů, aktivně se podílejících na implementaci projektu.
Cílené analýzy umožňují zainteresovaným subjektům (1) uvažovat v širším teritoriálním měřítku, (2) srovnat své území/region/město s jinými, a v důsledku toho (3) poskytnout evropský náhled na význam rozvoje jejich území.
Odborná znalost vyžadovaná pro realizaci analýz je stanovena ve výzvách k předkládání návrhů. Ta je založena na specifikaci projektu, kterou vytvářejí zapojené zainteresované subjekty v úzké spolupráci s programem ESPON.
 
Výzvy k předkládání návrhů budou otevřeny 24. srpna 2010 pro dvě Cílené analýzy, které byly vybrány na základě vyjádření zájmu zainteresovaných subjektů.
 

Výzvy se budou vztahovat k následujícím dvěma tématům:

  • ADES / Airports and Drivers of Economic Success in Peripheral Regions (Letiště a hnací síly ekonomického úspěchu v okrajových regionech)
  •  AMCER / Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level
    (Pokročilý monitoring a koordinace Evropských politik výzkumu a vývoje (R&D) na regionální úrovni)

Rozpočet

Rozpočet vymezený pro tuto výzvu bude, jak popisuje tabulka níže, 650 000 euro. Konkrétní návrh může být zařazen pod jedno z uvedených témat.
 
 
Výzvy k předkládání návrhů v rámci Priority 2
Dostupný rozpočet
ADES
Airports and Drivers of Economic Success in Peripheral Regions
(Letiště a hnací síly ekonomického úspěchu v okrajových regionech)
300 000
AMCER
Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level
(Pokročilá kontrola a koordinace evropských politik výzkumu a vývoje na regionální úrovni)
350 000
 

Předběžné oznámení o výzvě k předkládání návrhů v rámci vědecké základny programu ESPON

Vědecká základna, Priorita 3 programu ESPON, představuje hlavní složku znalostní platformy vytvořenou programem ESPON. Realizované projekty budou přispívat fakty
a metodologiemi k podpoře kvality důkazů v procesu tvorby regionálních politik. Dále budou napomáhat vytvoření evropského souboru dat, indikátorů a nástrojů, které představují základ pro vědeckou obec na poli evropské vědy v rámci územního rozvoje.
 
Za podpory vědecké platformy bude výzva k předkládání návrhů otevřena pro jeden projekt 24. srpna 2010.
Tématem tohoto projektu je:
  • druhá fáze projektu databáze programu ESPON

Rozpočet

Rozpočet vyhrazený pro tuto výzvu je stanoven na 1 300 000 euro, přičemž může být vybrán pouze jeden návrh.
Potenciálními příjemci této výzvy jsou veřejné a soukromé subjekty.
Veškeré dokumenty vztahující se k výzvám včetně specifikace projektu, postupu pro podávání přihlášky, podmínek způsobilosti, hodnotících kritérií a podpůrného materiálu budou dostupné do 24. srpna 2010.

Uzávěrka pro podávání přihlášek v obou prioritách je stanovena na 19. října 2010.


Info Day a Partner Café

Program ESPON 2013 si dovoluje pozvat potenciální zájemce na Informační den o nových výzvách a Partner Café, které se uskuteční 8. září 2010 v Bruselu. Tato událost umožňuje všem zúčastněným získat informace o nových možnostech financování a zároveň potkat potenciální projektové partnery. On-line registrace bude brzy možná na internetových stránkách programu ESPON.
 

ESPON Partner Café

Výzkumným institucím hledajícím partnery pro přípravu návrhů jednoho z projektů spadajícího pod výzvy je doporučeno nahlédnout do seznamu potenciálních partnerů. Obor, uvedený v tomto seznamu, může usnadnit výběr instituce, která se orientuje na stejné výzkumné téma, a může tedy ulehčit navázání spolupráce v nadnárodní projektové skupině. Více informací zde.    
 

Více informací

Pro více informací kontaktujte koordinační jednotku programu ESPON prostřednictvím elektronické pošty za využití následující adresy: info@espon.eu.
 
Jana Huberová
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

tel: 234 154 410
e-mail: jana.huberova@mmr.cz