Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Publikace OP ESPON 2013

Publikace OP ESPON 2013

26.07.2011: Chceme Vás upozornit na zajímavé publikace, které průběžně vycházejí v programu ESPON.


Nové důkazy o rozumných, udržitelných a inkluzivních teoriích

 
Tato shrnující zpráva, která byla  přeložena Ústavem územního rozvoje do českého jazyka, představuje souhrn výsledků z hlavních projektů Priority 1 (aplikovaného výzkumu) a Priotity 2 (cílených analýz), které pokrývají problematiku funkčnosti hlavních městských aglomerací, diverzitu možností rozvoje venkovských oblastí, demografické a migrační toky, rizika regionálních ekonomik v důsledku fluktuací cen energie, územní dopady klimatických změn nebo hodnocení územních dopadů evropských sektorových politik. Cílem této pulbikace je podpořit rozvoj politik na všech úrovních, tj. od evropské až po regionální/místní.
Více informací a publikaci ke stažení v českém jazyce naleznete na stránkách Ústavu územního rozvoje    
 nebo v anglickém jazyce na oficiálních stránkách programu    
 

Projekty programu ESPON
 

Druhá publikací vydaná v  českém jazyce nese název " Cílem publikace je podat základní informace o programu ESPON 2013 a jeho projektech. Skládá se ze dvou částí, přičemž první z nich přináší informace o již realizovaných projektech programu ESPON 2006 a druhá popisuje aktuálně zpracovávané projekty programu ESPON 2013. Bližší informace k publikaci a možnost jejího stažení naleznete zde.    
 


Scientific Dialogue on Cities, Rural Areas and Rising Energy Prices    


Jde o vědeckou zprávu, která vyšla pouze v anglickém jazyce. Publikace představuje metodologie, které vznikají na základě dialogů mezi odborníky, výzkumnými pracovníky a tvůrci politiky a které jsou používané v rámci projektů ESPON ke zkoumání komparativních výhod a rozvoji konceptů. Zpráva se zaměřuje na tři vědecké oblasti zkoumání, tj. na význam metropolitní aglomerace, potenciál venkovských oblastí a územní dopady a regiony v riziku nedostatku energie a obsahuje 20 velmi zajímavých map. Cílem zprávy je přispět k dialogu mezi odborníky a výzkumnými pracovníky v rámci Evropy a vytvořit vědeckou základnu pro budoucí politický vývoj. Publikaci je ke stažení na oficiálních stránkách programu    .  
 

Territorial Observation
 

V neposlední řadě průběžně vycházejí tzv. "Territorial Observations" sloužicí především pro potřeby tvůrců politik. Jednotlivé publikace obsahují stručné informace o nových důležitých důkazech dokládajích různou dynamiku rozvoje území Evropy jako celku, jednotlivých regionů a měst. Každá z publikací se zaměřuje na jiné téma, do dnešního dne vyšly:
1. Territorial Observation 1     - zaměření na dynamiku vývoje populace a migrace v Evropě a jejích regionech
2. Territorial Observation 2     - dynamika rozvoje dostupnosti v Evropě a jejích regionech
3. Territorial Observation 3     - trendy ve vývoji  výkonnosti ekonomik evropských regionů
4. Territorial Observation 4     - trendy ve vývoji internetu


Vážným zájemcům o publikace  z řad odborné veřejnosti můžeme také zaslat tištěné verze. Máte-li zájem, zašlete svou žádost na e-mail: hubjan@mmr.cz. Počet publikací je limitován.