Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Seminář INTERACT – ESPON „Evropská ...

Seminář INTERACT – ESPON „Evropská územní spolupráce formující Evropu 2020“

12.09.2012:  Program ESPON společně s projektem INTERACT organizují dne 25. září 2012 v Lucembursku seminář „Evropská územní spolupráce formující Evropu 2020“, který má za cíl podnítit diskuzi a podporu územní dimenze evropských programů.
V rámci tohoto semináře budou diskutovány cíle EU2020, jejich územní rozměr a způsoby, jak mohou programy územní spolupráce nejlépe podpořit rozumný, udržitelný a inkluzivní růst. Dále budou prezentovány relevantní změny v politické a legislativní oblasti, přehled výsledků projektu INTERACT a představena data a nástroje vytvořené v rámci programu ESPON.

Seminář je určen programovým manažerům působícím na různých úrovních (regionální, národní, evropské), kteří jsou zapojeni v procesu tvorby přeshraničních a nadnárodních programů.
Bližší informace o semináři a odkaz na registraci naleznete na oficiálních stránkách projektu INTERACT    .