Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Seminář Inovace & Znalosti – Územní ...

Seminář Inovace & Znalosti – Územní dimenze pro budoucí politiku soudržnosti EU

22.08.2012: Dovolujeme si vás pozvat na Seminář Inovace & Znalosti – Územní dimenze pro budoucí politiku soudržnosti EU, který organizuje program ESPON a uskuteční se 5. října 2012 v Bruselu. Seminář je určen všen odborníkům a tvůrcům politik, kteří se o tuto oblast zajímají. Maximální kapacita ja 50 účastníků. Termín přihlášení nejpozději 27. září 2012.
Seminář bude organizován ve spolupráci se třemi vybranými projekty programu ESPON – TIGER (Territorial Impact of Globalization for Europe ans its Regions), KIT (Knowlege, Innovation, Territory) a AMCER (Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D Policies at Regional Level).

Program semináře bude zaměřen na územní dimenzi inovací a znalostí včetně jejich důsledků pro tvorbu budoucí podoby strukturálních fondů.
V průběhu semináře budou prezentovány výsledky uvedených tří projektů, místně založené politické akce zahrnující prvek inovací jako investiční prioritu, představeny důkazy o stavu evropského území s ohledem na inovace/znalostní ekonomiku a otázku globalizace. Během semináře budou tvůrci politik diskutovat o svých ambicích z hlediska budoucí politiky inovací a budou navrhovat postupy, jak nejvhodněji podpořit regiony v oblasti inovací/znalostí.

Seminář je určen všem odborníkům a tvůrcům politik, kteří se o oblast inovací/znalostní ekonomiky zajímají. Maximální kapacita je 50 účastníků, bude proto přihlédnuto k včasné registraci.
Přihlášku na seminář je možné vyplnit nejpozději do 27. září 2012 na tomto odkaze    .
Podrobné informace o semináři jsou dostupné zde    .