Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Veřejná zakázaka na projekt "Aktualizace ...

Veřejná zakázaka na projekt "Aktualizace přírodních rizik" - právě vyhlášena

29.02.2012: V rámci programu ESPON byla právě vyhlášena výzva k předkládání žádostí, která je zaměřena na výběr vhodného subjektu. Realizovaný projekt má názvev: "Aktualizace map a relevantních dat o přírodních rizicích". Termín pro podání přihlášek je 16. dubna ve 14 hodin. Rozpočet zakázky je max. 75.000 €.
Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách programu    .


V rámci projektu se jedná o tyto dílčí aktivity:

  • sběr nejnovějších dat pro aktualizaci mapy „Agregovaná přírodní rizika“ programu ESPON včetně souvisejících indikátorů (týkajících se mj. sucha, zemětřesení, extrémních teplot, záplav, lesních požárů, lavin, bouří, sopečné erupce apod.);
  • sestavení souhrnného indexu zranitelnosti;
  • tvorbu indikátorů rizika;
  • sestavení mapy na úrovni NUTS 3 založené na výše uvedených indikátorech;
  • analýzu územních dynamik a rizik;
  • kritické posouzení návrhu závěrečné verze publikace Territorial Observation související s touto problematikou.

Maximální možný rozpočet vyhrazený pro tuto nabídku je 75 000 €.

V případě zájmu se prosím obracejte na Koordinační jednotku ESPON, která Vám na základě Vámi zaslaného e-mailu na adresu tenders@espon.eu obratem zašle nezbytné dokumenty (technické a administrativní podmínky, dodatky apod.).
Do předmětu tohoto e-mailu uveďte „Call for tender: ESPON Update Natural Hazards“. Poslední termín pro jeho zaslání je 6. dubna 2012.


Konečný termín pro přijetí nabídek je potom 16. dubna 2012 ve 14 hodin.


V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této nabídky se prosím obracejte na: tenders@espon.eu.