Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Více než 7 milionů Euro na nové projekty ...

Více než 7 milionů Euro na nové projekty ESPON

05.09.2011: Opět vám přinášíme překlad "Newsletteru" v pořadí již 21.
Zatímco některé z projektů ESPON se v průběhu posledních měsíců dostaly do své závěrečné fáze zpracování, nové byly prostřednictvím deváté výzvy vyhlášeny. Tato výzva dále rozšíří důkazy a fakta o dynamikách rozvoje, potenciálech a výzvách v Evropě, jejích regionech a městech.

Trvání programu ESPON do roku 2014 tak zajistí čtyři projekty Priority 1, pět projektů Priority 2, šest projektů Priority 3 a vybrané projekty Priority 4.

Tento Newsletter má za cíl podobně představit devátou výzvu. Vědecké instituce, univerzity, vědci, odborníci a akademické týmy z 31 zemí mají prostřednictvím výzvy možnost zapojit se do objevování nových důkazů aznalostí, které podpoří implementaci politiky soudržnosti EU, jež bude na projektových výstupech založená. Témata odpovídající potřebám politikyumožní územní výzkum a analýzy týkající se odolnosti regionů vůči ekonomické krizi, rolemalých a středně velkých měst v jejich funkčním kontextu, vzorců chudoby a sociální exkluze v Evropě apod.

Program ESPON podporuje akademickou společnost, vědce a experty v realizaci dalšího rozvoje evropských znalostí excelence na poli teritoriálních věd. Ten bude třeba k dosažení cíle evropských regionů podpořit integrovaným a na míru ušitým způsobem rozumný, udržitelný a inkluzivní rozvoj.

V rámci programu ESPON konzultují vědci a experti svoje výstupy s politiky. Tento blízký dialog mezi tvůrci politik a projektovými partnery dělá z výsledků ESPON maximálně relevantní podklady pro politiku územního rozvoje na různých administrativních úrovních.

Program ESPON je až dosud vnímán jako poskytovatel užitečných územních podkladů a důkazů z evropského hlediska. V druhém článku tohoto Newsletterupopisují komisař Hahn, Mr. Michael Smyth z EESC a ministr Wiseler z Lucemburska, proč Evropa potřebuje ESPON a jak jsou fakta a důkazy vycházející z projektů vědeckých týmů napříč Evropou nápomocná při formulaci tvorby politik.

Dále tento Newsletter obsahuje seznam akcí ESPON, které se uskuteční na podzim tohoto roku.

Těším se na vaši účast.

Peter Mehlbye,
ředitel Koordinační jednotky ESPONPřeklad: Ing. Elen Lojková, Ústav územního rozvoje