Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení druhé výzvy - oprava termínu ...

Vyhlášení druhé výzvy - oprava termínu pro podání projektů!

24.02.2009: OP ESPON 2013 vyhlásil druhou výzvu na předkládání návrhů projektů. Termín pro zasílání projektových návrhů je 15. října 2008 .

Dne 22. srpna 2008 byla v rámci programu ESPON 2013 vyhlášena druhá výzva na předkládání návrhů projektů.

Uzávěrka pro zasílání návrhů je 15. října 2008.

Veškeré informace k formulářům žádostí jsou zveřejněny na oficiálních stránkách programu    .

Témata vyhlášených projektů:
1) Výzva na předkládání návrhů projektů - aplikovaný výzkum (priorita 1). Rozpočet 1 mil. EUR.
  • Změny klimaty a územní vlivy na regiony a lokální ekonomiky (Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies)
2) Výzva na předkládání myšlenek a témat pro cílenou analýzu založenou na poptávce uživatelů (priorita 2). Rozpočet 1.850 tis. EUR.
  • Problematika ekonomiky aglomerací v Evropě (The Case for Agglomeration Economies in Europe)
  • Rozvoj ostrovních oblastí - evropské ostrovní oblasti a kohezní politika (The Development of the Islands - European Islands and Cohesion Policy)
  • Přeshraniční polycentrické metropolitní regiony (Cross - Border Polycentric Metropolitan Regions)
  • Postup při sbližování regionálních ekonomik (Success for Convergence Regions´ Economies)
  • Potenciál venkovských regionů (Potential of Rural Regions)
  • Územní scénáře: Nové nástroje pro lokální a regionální území (Spatial Scenarios: New Tools for Local-Regional Territories)
  • Metoda nadnárodní podpory evropské spolupráce (Transnational Support Method for European Cooperation)
  • Územní diverzita (Territorial Diversity)
3) Výzva na předkládání návrhů projektů - vědecká základna a nástroje (priorita 3). Rozpočet 100 tis. EUR.
  • Územní indikátory a ukazatele (fáze 1) (Territorial Indicators and Indices)