Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení druhé výzvy programu ESPON ...

Vyhlášení druhé výzvy programu ESPON 2013 - systém znalostní podpory

24.02.2009: Program ESPON 2013 vyhlásil 19. prosince 2008 druhou výzvu zaměřenou na vyjádření zájmu o spolupráci na vytvoření systému znalostní podpory (Knowledge Support System). Výzva je určena zejména výzkumným pracovníkům v oblasti územního plánování, regionálního rozvoje aj.

Vybraní zájemci budou začleněni do vědeckého týmu programu ESPON 2013, kde svými znalostmi a zkušenostmi budou podporovat a přispívat k realizaci zejména těchto projektových témat:

  • Využití území (Land use)
  • Dostupnost (Accessibility)
  • Inovace (Innovation)
  • Globalizace (Globalisation)

Uzávěrka pro zasílání přihlášek je 12. února 2009.

Potenciální žadatelé se do výzvy přihlásí vyplněním a zasláním příslušných formulářů. Veškeré podmínky a dokumenty spojené s výběrem způsobilých odborníků jsou zveřejněny na oficiálních stránkách programu    .