Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Závěrečný seminář projektu ESPON SCALES

Závěrečný seminář projektu ESPON SCALES

14.09.2012: Dne 30. října 2012 se v Berlíně uskuteční Závěrečný seminář projektu ESPON SCALES s názvem „ESPON umožňuje nadnárodní kooperaci: tvorba nadnárodního územního rozvoje založená na územních znalostech“.
V rámci tohoto semináře, zaměřeného na problematiku dopravy, inovací a klimatu, budou představeny projekty ESPON, které s danými oblastmi souvisejí, a proběhne diskuze na téma využití výsledků projektů ESPON 2013 pro tvorbu programů INTERREG B a ESPON 2020.

Seminář je organizován vedoucím partnerem projektu SCALES    , německým výzkumným ústavem BBSR     (The Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development).

V případě Vašeho zájmu o bližší informace a o registraci, která je možná do 15. října 2012, se obracejte na Kirsten Hohmann – t.č. +49 (0) 228 994 012 342, e-mail: espon@bbr.bund.de.